Staré kolo jako dekorace v zahradě

Staré kolo jako dekorace v zahradě

Jaro v KYBY zahradě

Jaro v KYBY zahradě

Bylinkové záhony

Bylinkové záhony

Certifikát - Ukázková přírodní zahrada

Certifikát Ukázková přírodní zahrada

Hmyzí hotel a vrbová chýše v KYBY zahradě

Hmyzí hotel a vrbová chýše v KYBY zahradě

Hmyzí hotel v KYBY zahradě

Hmyzí hotel v KYBY zahradě

Košík s bylinkami z KYBY zahrady

Košík s bylinkami z KYBY zahrady

Květinové políčko s bylinkovou spirálou

Květinové políčko s bylinkovou spirálou

Pohled do KYBY zahrady

Pohled do KYBY zahrady

Posezení v KYBY zahradě

posezení v KYBY zahradě

Sortiment KYBY zahrady

Sortiment KYBY zahrady

Sušené bylinky z KYBY zahrady

Sušené bylinky z KYBY zahrady

Venkovské harampádí

Venkovské harampádí

Záhon tymiánu se jmenovkou

Záhon tymiánu se jmenovkou

Přírodní zahrada

ZDROJ: www.prirodnizahrada.eu

Filosofie přírodní zahrady

Přírodní zahrady jsou zvláště hodnotným životním prostorem: jsou pestré a rozmanité a zároveň skýtají odpočinek, zdravou úrodu a spoustu zážitků hned za domovními dveřmi.

Jsou to oázy pro rostliny, živočichy i člověka. Tady se všichni cítí dobře, protože se tu pracuje v souladu s přírodou.

O to vše usiluje akce „Přírodní zahrada – spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi“.

Bez rašeliny, bez lehce rozpustných minerálních hnojiv a bez pesticidů:

Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 30 dalších kritérií, vztahujících se na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno ještě dalších10 (např. druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, živý plot z planých druhů keřů atd.).

V přírodní zahradě by neměly chybět:

Používání přírodních, neošetřených materiálů při vytváření cestiček, stavění plotů a zdí.

Vyznamenání pro přírodní zahrady

Smaltová plaketa „Přírodní zahrada“ není jen ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou, a také vyznamenáním. Propůjčena je jen tehdy, jsou-li splněna výše zmíněná kritéria „Přírodní zahrada“.

Projekt „Přírodní zahrady“

V rámci projektu Přírodní zahrady bez hranic vzniká od roku 2009 síť přírodních zahrad po vzoru rakouského projektu Natur im Garten.

Do konce roku 2011 bylo v regionech Jižní Čechy, Vysočina a Jižní Morava uděleno celkem 85 plaket, z toho 20 ukázkových.

Detailnější informace o ukázkových zahradách jsou postupně umisťovány na webových stránkách Natur im Garten - zde je najdete v českém jazyce: http://www.naturimagarten.at/cz.

Přehled všech přírodních zahrad se základními informacemi je postupně umisťován na webových stránkách ekologického institutu Veronica http://www.veronica.cz/ekomapa.

Akci „Přírodní zahrada“ uvedl do života zemský hejtman Mgr. Wolfgang Sobotka a je iniciativou spolkové země Dolní Rakousy v kooperaci s organizací "die umweltberatung" a četnými partnery.

"Přírodní zahrada" se během několika málo let stala jednou z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších ekologických akcí ve spolkové zemi Dolní Rakousy.